ОНЦЛОХ МЭДЭЭ   

ХОХИРСОН ИРГЭН НЭГ БҮРТ ХҮРЧ АЖИЛЛАНА
2019-03-22

Гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага мэдээлэл нэг бүрийн шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдэд

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах