ОНЦЛОХ МЭДЭЭ   

ДҮҮРЭГ ДЭХ ЦАГДААГИЙН ХЭЛТСҮҮДИЙН АВТО ЭРГҮҮЛД ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЖ, НЭМЭГДЛЭЭР АЖИЛЛАЛАА
2018-06-11

Тус цагдаагийн газрын алба хаагчдаас дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн авто эргүүлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, иргэ

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах