Иргэний зөвлөлийн дүрэм   

2015-10-22
2015-09-16
НИТХ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА
НИТХ-ын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн гишүүний сонгон шалгаруулалтыг 2015.09.14 өдрийн 12:00 цагаас эхлэн 7 хоногийн хугацаатай цахимаар санал асуулга авч эхэлнэ. Иргэд та бүхэн НИТХ-ын албан ёсны цахим хаяг Citycouncil.mn сайтруу орж саналаа өгнө үү....
2015-09-10
ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ЭРХ, ҮҮРЭГ
Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр 1.3өвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь ээлжит болон ээлжит бус хуралдаан байна. 2.3өвлөлийн ээлжит хуралдааныг улиралд нэгээс доошгүй удаа зохион байгуулна. 3.3өвлөл нь тухайн жилийн 12 дугаар сарын 20...
2014-12-03
ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ДҮРЭМ
Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дэргэдэх цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих үүрэг бүхий орон тооны бус Иргэний зөвлөл /цаашид “Зөвлөл” гэх/-ийн үйл ажиллагаанд энэхүү дүрм...
Бусад