Үйл ажиллагааны тайлан   

2016-07-08
2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Иргэний зөвлөлийн 2016 оны эхний хагас жилийн ажлын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү....
Бусад