Үйлчилгээний стандарт   

2014-08-06
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТ
1.1. Цагдаагийн байгууллага, ажилтан, албан хаагчдаас Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлж, ажлын байранд ажил хэрэгч уур амьсгалыг бүрдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, цагдаагийн байгууллагын с...
Бусад