Санхүүгийн ил тод байдал   

2021-01-27
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР, АЛБАДАН СААТУУЛАХ ЭРҮҮЛЖҮҮЛЭХ ТӨВ, ТҮР ХАМГААЛАХ БАЙРНЫ ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ МАТЕРИАЛЫН ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА...
2020-12-04
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Нийтийн хөл хорио, Хамгаалах, Тусгаарлах, шинжилгээ өгөх байр, Орон нутагт зорчих иргэд болон постуудын хамгаалалтад ажиллаж байгаа Цагдаагийн алба хаагч, Олон нийтийн цагдаагийн ажилтануудын хэрэгцээнд ашиглах чанар стандартад нийцсэн хамгаалалтын х...
2020-12-02
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Монгол улсын засгийн газрын “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулах тухай” 2020 оны 194 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, Нийтийн хэв журам хамгаалах, Олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр явганаар эргүүл хийхэд...
2020-12-02
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
“Яг одоо” урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хохирогчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээг түргэн шуурхай үзүүлэх, холбогдох мэдээллийг иргэдэд хүртээмжтэй байдлаар түгээхтэй холбоотой мэдээллийг гу...
2020-12-02
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Тус газраас Гэр бүлийн хүчирхийллийн хор уршиг, шатгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр 3 төрлийн видео шторк хийх шаардалагтай байгаа тул сонирхосон аж ахуйн нэгж байгууллагууд үнийн саналаа ирүүлн...
2020-12-02
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Тус цагдаагийн газраас гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр“Яг одоо хүчирхийллийг цэглэе” урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх арга хэмжээний хүрээнд Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх, хохирогчид үзүүлэх тусламж үйлчилгээг түргэн шу...
2020-12-02
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Гэр бүлийн хүчирхийллийн хор уршиг, шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх талаар иргэдийн эрх зүйн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх мэдээллийг орон сууц, аж ахуй нэгжийн лифтны мэдээллийн самбарт байршуулах шаардлагатай байх тул сонирхосон аж ахуйн нэгж байгуулл...
2020-11-30
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 11.3.3 дахь заалт, Монгол улсын засгийн газрын “Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг бууруулах тухай” 2020 оны 194 дүгээр тогтоолын хэрэгжилтийн хүрээнд түр штабуудад шаардлагатай байгаа доорх үзүүлэлт бүхий 5 ширхэг суу...
2020-11-25
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын тэрэгүүлэгчдийн нарийн бичгийн даргын 2020 оны 67 дугаар захирамжийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд иргэдэд хууль эрх зүйн мэдлэг олгох, гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх 2 удаагийн цуврал “Эрэл” зорилто...
2020-11-23
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Тус цагдаагийн газрын албан хэрэгцээнд нэн шаардлагатай байгаа Принтерийн хорнуудыг нийлүүлэх саналтай байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд үнийн саналаа цахим хаягаар эсвэл цаасаар 2020 оны 11 дүгээр сарын 31-ний дотор ирүүлнэ үү. Шаардлагатай принтерийн...
2020-11-21
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах гарын авлага, зайн сургалтын материал хэвлүүлнэ. Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх үндсэн үүрэг бүхий хамтарсан багийн гишүүдийн нэг цагдаагийн алба хаагч /хороо хариуцсан хэсг...
Бусад