Санхүүгийн ил тод байдал   

2022-06-27
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Олон нийтийн цагдаагийн таних тэмдэг, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хувцас худалдан авах...
2022-06-22
Үнийн санал авах тухай
80-аас дээш настай ахмадуудад хонь худалдан авах тухай...
2022-06-17
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тусгай зориулалтын автомашин худалдан авах...
2022-06-07
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
[Төв байрны барилгын хойд талд хэсэгчилсэн гадна фасад хийх ажил]...
2022-06-03
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тусгай хэрэгсэл, техник тоног төхөөрөмж худалдан авах...
2022-05-30
Үнийн санал авах тухай
Амьжиргааны түвшингээс доогуур орлоготой хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг ажилчдын өрхийн хүнсний хэрэгцээнд сувиа эм хонь худалдан авах....
2022-05-27
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
[Төв байрны барилгын хойд талд хэсэгчилсэн гадна фасад хийх ажил]...
2022-05-26
Үнийн санал авах тухай
Төв барилгын дулаан алдагдлыг бууруулах зорилгоор 4 давхар 280 м2 хөөсөлсөн ханыг гал дэмждэггүй шавраар шавардах...
2022-05-23
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Түр хамгаалах байранд тусгай зориулалтын автомашин худалдан авах...
2022-05-20
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Өвс, тэжээл худалдан авах...
2022-05-20
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА
Адууны тах, багаж хэрэгсэл худалдан авах...
2022-05-16
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тусгай зориулалтын автомашин худалдан авах...
Бусад