Цагдаагийн алба хаагчийн ёс зүйн дүрэм   

2022-06-04
ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
ЦЕГ-ын даргын 2017 оны 06 дугаар сарын 23 -ны өдрийн А/129 дүгээр тушаалын нэгдүгээр хавсралт ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ Нэг .Нийтлэг үндэслэл 1.1.Цагдаагийн алба хаагчаас баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоон, ёс зүйн зөрчлөөс урьдчи...
Бусад