Мэдээ, мэдээлэл   

2022-04-26
Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын болон харьяа дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нар уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулав.
Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын болон харьяа дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсийн дарга нар энэ оны 1 дүгээр улирлын онцлог ажил, арга хэмжээ, удирдах ажилтны ажлыг дүгнэх шалгуур үзүүлэлтийн дагуу дүгнэсэн дүн, “Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сан...
2022-04-25
НЦУГ: ГЭМТ ХЭРГИЙН ШИНЖТЭЙ ДУУДЛАГА, МЭДЭЭЛЭЛ 31 НЭГЖЭЭР БУЮУ 8.7 ХУВИАР БУУРСАН ҮЗҮҮЛЭЛТТЭЙ БАЙНА.
Нийслэл хотын хэмжээнд 04 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 04 дүгээр сарын 25-ний өдрийн хооронд 8043 дуудлага, мэдээлэл хүлээн авсан нь өмнөх 7 хоногийн мөн үетэй харьцуулахад 324 нэгжээрбуюу 4.2 хувиар буурсан байна....
2022-01-27
Нийслэлийн иргэний зөвлөлийн гишүүдийг хүлээн авч уулзлаа
Нийслэлийн Иргэний зөвлөлийн гишүүдэд 2021 оны үйл ажиллагааны тайланг танилцууллаа...
2022-01-24
...
Бусад