5 сая төгрөгнөөс дээш худалдан авалт   

2018-02-02
2018 оны 01 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү...
2018-02-02
2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү....
2017-07-04
2017 оны 06 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгөөс дээш тендер худалдан авалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэр дээр дарж үзнэ үү 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалт Тендерийн ерөнхий мэдээлэл Мэдэгдэл Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалтын гүйцэтгэл...
2017-06-06
2017 оны 05 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгөөс дээш тендер худалдан авалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэр дээр дарж үзнэ үү 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалт Тендерийн ерөнхий мэдээлэл Мэдэгдэл Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалтын гүйцэтгэл...
2017-05-04
2017 оны 04 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгөөс дээш тендер худалдан авалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэр дээр дарж үзнэ үү 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалт Тендерийн ерөнхий мэдээлэл Мэдэгдэл Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалтын гүйцэтгэл...
2017-04-04
2017 оны 03 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгөөс дээш тендер худалдан авалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэр дээр дарж үзнэ үү 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалт Тендерийн ерөнхий мэдээлэл Мэдэгдэл Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалтын гүйцэтгэл...
2017-03-03
2017 оны 02 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгөөс дээш тендер худалдан авалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэр дээр дарж үзнэ үү 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалт Тендерийн ерөнхий мэдээлэл Мэдэгдэл Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалтын гүйцэтгэл...
2017-02-03
2017 оны 01 сард хийгдсэн 5 сая төгрөгөөс дээш тендер худалдан авалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэр дээр дарж үзнэ үү 5 сая төгрөгөөс дээш худалдан авалт Тендерийн ерөнхий мэдээлэл Мэдэгдэл Хөрөнгө оруулалт, тендер худалдан авалтын гүйцэтгэл...
Бусад