Байгууллагын түүх   

2022-02-01
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН УДИРДАХ ГАЗРЫН ТҮҮХ
Түүхийн сурвалж баримтуудыг нягтлан үзвэл Монгол улсад Цагдан сэргийлэх байгууллага нь Богд хаант улсын үед ч, автономитын үед ч, Ардын хувьсгал ялж шинэ засаг тогтсон эхний жилүүдэд ч зөвхөн Нийслэл хотын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байжээ.Ийм учра...
2019-01-03
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ТҮҮХ
Түүхийн сурвалж баримтуудыг нягтлан үзвэл Монгол улсад Цагдан сэргийлэх байгууллага нь Богд хаант улсын үед ч, автономитын үед ч, Ардын хувьсгал ялж шинэ засаг тогтсон эхний жилүүдэд ч зөвхөн Нийслэл хотын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байжээ.Ийм учра...
Бусад