Цахим тоглоом   

2021-08-27
Засгийн газрын тогтоол
Засгийн газрын 2021 оны 03 дугаар тогтоолоор Засгийн газрын 410 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Интернет, цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам"-ыг хүчингүй болгосон....
2018-01-13
ЦАХИМ ТОГЛООМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ
Цахим тоглоомын газрын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн төлөв байдалд хийсэн Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийн хуулбар...
Бусад