Даргын тушаал 2018   

2018-12-21
2018.12.17 №Б/1072
2018.12.17 №Б/1072...
2018-08-23
2018.08.22 №А/43
2018.08.22 №А/43...
2018-07-12
2018.07.09 №А/40
2018.07.09 №А/40...
2018-06-21
2018.06.20 №А/37
Хэвлэмэл хуудас хүчингүйд тооцох тухай...
2018-06-18
2018.06.18 №А/36
Нэмэгдэл жижүүрийн бүрэлдэхүүн ажиллуулах тухай...
2018-06-17
2018.06.15 №А/35
Туслах аж ахуйд бүртгэлтэй мал данс бүртгэлээс хасах тухай...
2018-06-11
2018.06.04 №А/34
Эд хөрөнгийн тооллого явуулах ажлын хэсгийг байгуулах...
2018-05-30
2018.05.30 №А/32
Хөрөнгө оролгод авах тухай...
2018-05-23
2018.05.23 №А/31
Баримт бичиг нягтлан шалгах комисс байгуулах тухай...
2018-05-19
2018.05.18 №А/30
Бараа матераилыг дансанд бүртгэж, оролгод авах тухай...
Бусад