Галт зэвсэг   

2019-09-20
Галт зэвсгийн гэрчилгээ авах хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материал
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн албан бичиг /уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, харуул хамгаалалтын гэрчилгээний хуулбар. Галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн гэрчилгэ...
2019-09-20
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ШИЛЖҮҮЛЭХ БУЮУ ЭЗЭМШИГЧ ӨӨРЧЛӨХ ТОХИОЛДОЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Галт зэвсэг худалдаж байгаа болон худалдаж авсан 2 тал нь: Галт зэвсгийг шилжүүлэн бүртгэхийг хүссэн өргөдөл. /Нийслэлийн цагдаагийн газарт/ Худалдах, худалдан авах; Бэлэглэлийн; Өвлөлийн гэрээ хийж нотариатаар баталгаажуулсан байна. /Гэрэ...
2019-09-19
ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ СУНГУУЛАХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦГ-т гэж байгаад уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн үеийн/ Иргэний үнэмлэхний хуулбар. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/ ...
2019-09-18
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ЭЗЭМШИГЧИЙН ГЭРИЙН ХАЯГ ӨӨРЧЛӨГДСӨН ТОХИОЛДОЛД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Өргөдөл /Нийслэлийн цагдаагийн газарт хаяг өөрчлөх тухай/ 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоо үеийн/ Иргэний үнэмлэхний хуулбар. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/ Оршин суугаа хорооны засаг даргын тодорхойлолт. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/ ...
2019-09-18
ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ГЭЭГДҮҮЛСЭН ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦУГ-т гэж байгаад уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн үеийн/ Иргэний үнэмлэхний хуулбар. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/ ...
2019-09-17
ГАЛТ ЗЭВСГЭЭ БҮРТГҮҮЛЖ, ШИНЭЭР ГЭРЧИЛГЭЭ АВАХ ИРГЭНИЙ БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
• Галт зэвсгийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦГ-т гэж байгаад уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ • 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн үеийн/ • Иргэний үнэмлэхний хуулбар. /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/ • Орш...
2018-10-19
Галт зэвсэг эзэмшигчийн гэрийн хаяг өөрчлөгдсөн тохиолдолд бүрдүүлэх материал
2018-10-19 Өргөдөл /НЦГ-т хаяг өөрчлөх тухай/ 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн/ Иргэний үнэмлэхний хуулбар /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/ Оршин суугаа хорооны Засаг даргын тодорхойлолт /эсвэл ТҮЦ машинаас авсан лавлагаа/ ...
2018-10-19
ГАЛТ ЗЭВСЭГ ХАМТРАН ЭЗЭМШИГЧЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Өргөдөл /НЦГ-т гэж бичнэ. Мөн хоёр талын өргөдлөө иргэний үнэмлэх, галт зэвсгийн гэрчилгээ канондуулж нотариатаар батлуулсан байх/ Хамтран эзэмших иргэн нь: 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн/ Иргэний үнэмлэхний хуулбар /эсвэл ТҮЦ машина...
2018-10-19
ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
Галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл /НЦГ-т гэж байгаад уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ 2*3 хэмжээний зураг 3 хувь /одоогийн/ Иргэний үнэмлэхний нотариатаар баталгаажуулсан хуулб...
2018-10-11
ГАЛТ ЗЭВСГИЙН ТООЛЛОГО УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ЭХЭЛЛЭЭ
2018-10-12 Монгол Улсын Галт зэвсгийн тухай хууль, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2015 оны А/220 дугаар тушаалаар баталсан “Галт зэвсгийн тооллого явуулах журам”-д иргэн, хуулийн этгээдийн өмчлөлд байгаа галт зэвсгийн тооллогыг жил бүр зохион байг...
2018-01-18
ГАЛТ ЗЭВСЭГТЭЙ АДИЛТГАХ ХЭРЭГСЭЛ БҮРТГҮҮЛЭХЭД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
1. .Галт галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслийн гэрчилгээ олгохыг хүссэн өргөдөл. /НЦГ-т гэж байгаад уг галт зэвсгийг хаанаас, хэзээ авсан тухайгаа тодорхой бичих/ 2. 2*3 хэмжээний зураг 2 хувь /одоогийн үеийн/ 3. Иргэний үнэмлэхний наториатаар баталгааж...
Бусад