Гэрээт харуул хамгаалалт   

2020-10-20
Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагаа эрхлэх хуулийн этгээдийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт
. Байгууллагын танилцуулга 2. Гэрээт харуул хамгаалалт эрхлэхийг хүссэн өргөдөл /хугацаа сунгах өргөдөл/ 3. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 4. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуй ...
2019-07-16
ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БИЕЧЛЭН ГҮЙЦЭТГЭХ БОЛОВСОН ХҮЧНИЙГ БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА
“Гэрээт харуул хамгаалалтын үйл ажиллагааг биечлэн гүйцэтгэх боловсон хүчнийг бэлтгэх сургалтыг Цагдаа, дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төвд зохион байгуулж байна....
2019-01-22
2018 ОНД БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАДЫН ЖАГСААЛТ
2018 ОНД БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ АВСАН ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ, ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАДЫН ЖАГСААЛТ...
2018-06-26
ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ЖУРАМ /шинэчилэгдсэн/
ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ЖУРАМ...
2018-03-14
ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ЖУРАМ
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү...
2018-01-26
ГЭРЭЭТ ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ЖУРАМ
Гэрээт харуул хамгаалалт, хувийн хамгаалалт эрхлэх хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдийг бүртгэх, зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих харилцааг зохицуулах Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам шинэчлэгдэн батлагдлаа. /ЦБҮАЖ код 605/ Журмын дэлг...
2018-01-26
2017 ОНД БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА ДУУССАН ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН АЛБАДЫН ЖАГСААЛТ
Гэрээт харуул хамгаалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар 2016 онд цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлж гэрчилгээ авч хүчинтэй хугацаа дуусаад сунгалт хийлгээгүй хуулийн этгээдийн жагсаалт...
2017-04-28
ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ ИРҮҮЛНЭ ҮҮ
Гэрээт харуул хамгаалалтын тухай хуулийн 7.4-т “Харуул хамгаалалт эрхлэх хуулийн этгээдийг бүртгэх, үйл ажиллагаа явуулах эрхийг түдгэлзүүлэх, бүртгэлээс хасах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих журмыг дотоод хэргийн асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гиш...
2016-12-05
“БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ” АВСАН ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ЖАГСААЛТ
Цагдаагийн байгууллагаас үзүүлж буй үйлчилгээг иргэдэд ил тод, нээлттэй байлгах үүднээс нийслэлийн хэмжээнд 2016 онд гэрээт харуул хамгаалалтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах “Бүртгэлийн гэрчилгээ” авсан зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгж байгууллагын мэдээ...
Бусад