Хүний нөөц   

2020-12-07
153 СУРАЛЦАГЧ ОФИЦЕРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ОРЖ, АЛБА, НЭГЖИД ТОМИЛОГДЛОО
Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн Цагдаагийн ажил-эрх зүй хөтөлбөрийн “Аюулгүй байдал”-ын бакалавр зэргээр амжилттай суралцаж төгссөн нийт 153 суралцагчийг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын тушаалаар алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцса...
2020-12-05
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮҮХДИЙН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮҮХДИЙН БАЙЦААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА...
2020-09-04
“ЦАГДАА”, “ХАРУУЛЧИН” МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТАД СУРАЛЦАЖ, ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахлагч албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор эргүүл, харуул, жижүүр, хамгаалалтын цагдаа, цагдаа зохицуулагч, цагдаа-жолооч, Дотоодын цэрэгт жолооч, эргүүлчин, харуулчны ажлын байранд хугац...
2020-01-20
2019 ОНЫ ХУВИЙН АШИГ СОНИРХЛЫН БОЛОН ХӨРӨНГӨ ОРЛОГЫН МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАГЧ ТА БҮХЭНД
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хяналт шалгалт, дотоод аудитын хэлтсээс ирүүлсэн 2020 оны 1-р сарын 17-ны дотор шинэчлэн гаргах ажлын чиглэлийн дагуу тус газрын болон харъяа дүүрэг дэх цагдаагийн газар, хэлтсүүдийн алба хаагчид Хувийн ашиг сонирхлын болон ...
2020-01-15
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛЬД ЭЛСЭН СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА
Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуульд элсэн суралцахыг урьж байна Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын ахлагч албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран х...
2019-10-25
ГАЛТ ЗЭВСГИЙН МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар нь Цагдаа, дотоодын цэргийн Сургалтын нэгдсэн төв, Тусгай ажиллагааны газруудтай хамтран харьяа 8 дүүрэг дэх цагдаагийн газрын 16 цагдаагийн хэлтсийн 941 алба хаагчдад "Цагдаагийн алба хаагчийн биеийн хүч, тусгай т...
2019-10-21
ХӨДӨЛМӨР АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА
Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоолын хэрэгжилт, хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллагсдыг аюулгүй ажиллах арга барилд сургах, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хууль тогтоомжийн талаарх мэдлэг олгох, осол эндэгдэлгүй ажиллах соёл, з...
2019-05-30
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛЬД ЭЛСЭН СУРАЛЦАЖ , ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАХЫГ УРЬЖ БАЙНА
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахлагч албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран эргүүл, харуул, жижүүр, хамгаалалтын цагдаа, цагдаа зохицуулагч, цагдаа-жолооч, Дотоо...
2019-04-17
“Цагдаа, дотоодын цэргийн түүхэн замнал” сэдэвт сургалт боллоо
Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/34 дугаар тушаалаар баталсан “Цагдаа, дотоодын цэргийн анги, байгууллагын ахмад, дунд, залуу үеийн залгамж холбоог хөгжүүлэх хөтөлбөр, төлөвлөгөө”-ний дагуу 2019 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдөр “Цагдаа, дот...
2019-03-07
ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙН АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛЬД ЭЛСЭН СУРАЛЦАХЫГ УРЬЖ БАЙНА
Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын ахлагч албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургуультай хамтран эргүүл, харуул, хамгаалалтын цагдаа, цагдаа-жолооч, нярав, дотоодын цэрэгт жолооч, ...
2018-08-17
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР...
Бусад