Хүний нөөц   

2017-12-15
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлөөс “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч, холбоо, мэдээллийн инжен...
2017-12-05
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн Аж ахуйн тасагт “Сантехникийн засварчин” ажлын байрны сул орон тоон дээр Улаанбаатар хотын харъяа, бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой, 20 нас хүрсэн, ажлын байранд тавигдах бусад шаардлаг...
2017-05-01
ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГААР АЖИЛЛАХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс Олон нийтийн цагдаагийн сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэл бүртгэж, мөн сарын 29-нөөс 6 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна....
2017-04-12
ХҮНИЙ НӨӨЦ, СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Тус хэлтэс ньМонгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх чиглэлээр баримталж буй...
2017-03-14
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэ...
2017-02-07
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ОРОХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог тус албан тушаалд анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж, нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг 2017 оны 03 дугаар с...
2017-01-26
ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНААР АЖИЛЛАХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл бүртгэж, мөн сарын 13-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна....
2016-09-26
ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНААР АЖИЛЛАХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2016 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл бүртгэж, мөн сарын 10-14-ний өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна....
2016-08-01
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог тус албан тушаалд анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж, нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг 2016 оны 08 дугаар сарын 01-...
2016-06-06
ХҮНИЙ НӨӨЦ, СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Тус хэлтэс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтий...
2016-04-04
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА
Монгол Улсын Хууль зүйн яам, Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд Хууль зүйн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа Цагдаагийн ерөнхий газар , Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн, Тахарын ерөнх...
Бусад