Хүний нөөц   

2018-08-17
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР...
2018-08-03
ЦАГДААГИЙН АКАДЕМИ, ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ, ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙГ ТӨГССӨН АХЛАГЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ 2018 ОНД ОФИЦЕРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ДЭВШҮҮЛЭН ТОМИЛУУЛАХ ЖАГСААЛТААС ТОМИЛОГДСОН АЛБА ХААГЧДЫН СУДАЛГАА
ЦАГДААГИЙН АКАДЕМИ, ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ, ХУУЛЬ САХИУЛАХЫН ИХ СУРГУУЛИЙГ ТӨГССӨН АХЛАГЧ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ 2018 ОНД ОФИЦЕРЫН БҮРЭЛДЭХҮҮНД ДЭВШҮҮЛЭН ТОМИЛУУЛАХ ЖАГСААЛТААС ТОМИЛОГДСОН АЛБА ХААГЧДЫН СУДАЛГАА...
2018-08-03
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС 2018 ОНД "АЛБАН ТУШААЛ ДЭВШҮҮЛЭХ " НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН АЛБА ХААГЧДЫН СУДАЛГАА
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАГДААГИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2018 ОНЫ 02 ДУГААР ТОГТООЛООР НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС 2018 ОНД "АЛБАН ТУШААЛ ДЭВШҮҮЛЭХ " НӨӨЦӨД БҮРТГЭГДСЭН АЛБА ХААГЧДЫН СУДАЛГАА...
2018-07-31
НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦ, СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Тус хэлтэс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг ...
2018-03-30
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын захиалгаар 2018-2019 оны хичээлийн жилд Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яамны харьяа а...
2018-02-08
ХҮНИЙ НӨӨЦ, СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ЭНЭ ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Тус хэлтэс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтий...
2018-01-26
ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГААР АЖИЛЛАХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс Олон нийтийн цагдаагийн сонгон шалгаруулалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 28 -ны өдрийг хүртэл бүртгэж, 03 дугаар сарын 12-ноос 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна....
2018-01-12
ОФИЦЕРЫН АЛБАН ТУШААЛЫН НӨӨЦӨД БҮРТГҮҮЛЭХ, СУЛ ОРОН ТООНД ДЭВШҮҮЛЭН ТОМИЛУУЛАХ ЖАГСААЛТ
Тус газрын харьяа газар, хэлтэс, тасаг, төвөөс Цагдаагийн дээд сургууль, Цагдаагийн академи, Дотоод хэргийн их сургууль, Хууль сахиулахын их сургуулийг өдөр, эчнээ, эрх зүйн /энгийн/ анги төгссөн алба хаагчдыг 2018 онд офицерын албан тушаалын нөөцөд...
2017-12-15
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлөөс “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч, холбоо, мэдээллийн инжен...
2017-12-05
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн Аж ахуйн тасагт “Сантехникийн засварчин” ажлын байрны сул орон тоон дээр Улаанбаатар хотын харъяа, бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой, 20 нас хүрсэн, ажлын байранд тавигдах бусад шаардлаг...
2017-05-01
ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГААР АЖИЛЛАХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс Олон нийтийн цагдаагийн сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэл бүртгэж, мөн сарын 29-нөөс 6 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна....
2017-04-12
ХҮНИЙ НӨӨЦ, СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Тус хэлтэс ньМонгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх чиглэлээр баримталж буй...
Бусад