Хүний нөөц   

2018-03-30
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд Цагдаагийн байгууллагын захиалгаар 2018-2019 оны хичээлийн жилд Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яамны харьяа а...
2018-02-08
ХҮНИЙ НӨӨЦ, СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ЭНЭ ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Тус хэлтэс нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтий...
2018-01-26
ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГААР АЖИЛЛАХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс Олон нийтийн цагдаагийн сонгон шалгаруулалтыг 2018 оны 02 дугаар сарын 28 -ны өдрийг хүртэл бүртгэж, 03 дугаар сарын 12-ноос 16-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна....
2018-01-12
ОФИЦЕРЫН АЛБАН ТУШААЛЫН НӨӨЦӨД БҮРТГҮҮЛЭХ, СУЛ ОРОН ТООНД ДЭВШҮҮЛЭН ТОМИЛУУЛАХ ЖАГСААЛТ
Тус газрын харьяа газар, хэлтэс, тасаг, төвөөс Цагдаагийн дээд сургууль, Цагдаагийн академи, Дотоод хэргийн их сургууль, Хууль сахиулахын их сургуулийг өдөр, эчнээ, эрх зүйн /энгийн/ анги төгссөн алба хаагчдыг 2018 онд офицерын албан тушаалын нөөцөд...
2017-12-15
ЦАГДАА, ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД АНХ ОРОХ ИРГЭНЭЭС АВАХ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Төрийн албаны зөвлөлийн Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлөөс “Цагдаа, дотоодын цэргийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог нөхөх, нөөц бүрдүүлэх зорилгоор эрүүлжүүлэх, саатуулах байрны эмч, холбоо, мэдээллийн инжен...
2017-12-05
АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Санхүү, аж ахуйн хэлтсийн Аж ахуйн тасагт “Сантехникийн засварчин” ажлын байрны сул орон тоон дээр Улаанбаатар хотын харъяа, бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой, 20 нас хүрсэн, ажлын байранд тавигдах бусад шаардлаг...
2017-05-01
ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГААР АЖИЛЛАХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Нийслэлийн цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс Олон нийтийн цагдаагийн сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдрийг хүртэл бүртгэж, мөн сарын 29-нөөс 6 дугаар сарын 02-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна....
2017-04-12
ХҮНИЙ НӨӨЦ, СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Тус хэлтэс ньМонгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль болон бусад хууль тогтоомж, Хууль зүйн яам, Цагдаагийн ерөнхий газрын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх чиглэлээр баримталж буй...
2017-03-14
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛСАД ТЭТГЭЛГЭЭР СУРАЛЦУУЛНА
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Оросын Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн хүрээнд Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний харьяа Цагдаагийн ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэ...
2017-02-07
ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ОРОХ ХҮСЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД
Цагдаагийн ерөнхий газрын дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс цагдаагийн байгууллагын төрийн тусгай албан тушаалын сул орон тоог тус албан тушаалд анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж, нөхөх мэргэшлийн шалгалтыг 2017 оны 03 дугаар с...
2017-01-26
ОЛОН НИЙТИЙН ЦАГДААГИЙН АЖИЛТНААР АЖИЛЛАХ ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ШАЛГАЛТЫН ЗАР
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс Олон нийтийн цагдаагийн ажилтны сонгон шалгаруулалтыг 2017 оны 02 дугаар сарын 08-ны өдрийг хүртэл бүртгэж, мөн сарын 13-17-ны өдрүүдэд зохион байгуулах гэж байна....
Бусад