Архивийн лавлагаа   

2014-01-23
Архиваас иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ
Нийслэлийн цагдаагийн газрын архиваас иргэдэд чиглэсэн дараах үйлчилгээг үзүүлж байна. - Архивын баримтаас лавлагаа, хуулбар олгох, - Архивын баримтаас цалингийн тодорхойлолт гаргах - Лавлагааг шийдвэрлэж олгох хугацаа...
Бусад