Тендер, худалдан авалт   

2018-09-07
2018 оны 08 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
2018 оны 08 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт...
2018-09-07
2018 оны 08 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
2018 оны 08 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт...
2018-08-07
2018 оны 07 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
2018 оны 07сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт...
2018-07-04
2018 оны 06 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
2018 оны 06 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт...
2018-06-04
2018 оны 05 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
2018 оны 05 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт...
2018-05-05
2018 оны 04 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
2018 оны 04 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт...
2018-04-06
2018 оны 03 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү....
2018-03-04
2018 оны 02 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
2018 оны 02 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт...
2018-02-05
2018 оны 01 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт
2018 оны 01 сард хийгдсэн тендер, худалдан авалт...
2016-12-28
2016 ОНД ХИЙГДСЭН ХУДАЛДАН АВАЛТ, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН АЖЛЫН ТАЙЛАН
Нийслэлийн Засаг даргын 2016 оны 01 дүгээр сарын 08-ны өдрийн А/17 дугаартай захирамжаар цагдаагийн алба хаагчдын тусгай хэрэгсэл, техник, тоног төхөөрөмж болон хамгаалалтын хайсыг 500,0 сая төгрөгт багтаан худалдан авах эрхийг шилжүүлсэний дагуу Ула...
Бусад