Үйл ажиллагааны тайлан   

2017-12-27
2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Нийслэлийн цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүн хуулиар хүлээсэн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж, 2017 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлынхаа тайланг Та бүхэнд танилцуулж байна....
2017-07-28
2016-12-21
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАЙЛАН
Тус цагдаагийн газрын бие бүрэлдэхүүн Монгол Улсын Цагдаагийн албаны тухай хуульд заасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах чиг үүргээ бүрэн хэрэгжүүлж, 2016 онд дараах шинэлэг ажил, арга хэмжээнүүд...
2016-10-14
2016 ОНЫ ГУРАВДУГААР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2015 оны Б/659 дүгээр тушаалаар баталсан Цагдаагийн байгууллагаас дэвшүүлсэн зорилт, Цагдаагийн ерөнхий газрын үйл ажиллагааны ...
2016-07-07
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД, ИРГЭДЭД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛАА ТАЙЛАГНАЛАА
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар 2016 оны эхний хагас жилд хийж гүйцэтгэсэн ажлаа иргэний зөвлөл, иргэдэд тайлагнах үйл ажиллагааг нийслэлийн Иргэний танхимд зохион байгууллаа....
2016-06-20
2016 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө...
2016-04-05
2016 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө...
2015-12-25
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗАР 2015 ОНД
Улаанбаатар хотын цагдаагийн газраас 2015 онд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайланг ЭНД дарж үзнэ үү...
2015-12-05
УЛААНБААТАР ХОТЫН ЦАГДААГИЙН ГАЗРЫН 2015 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө...
2015-10-05
2015 оны 3 дугаар улирлын үйл ажиллагааны тайлан
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө...
2015-06-25
2015 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН
Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны тухай хууль, холбогдох бусад хууль тогтоомж, Засгийн газар, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө...
Бусад