Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2018-03-05
2018 оны 03-р сарын 04-с 05-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 03-р сарын 04-с 05-нд иргэд, байгууллагаас 1478 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 130, зөрчлийн 1177, зам тээврийн ослын 171 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 72 үйлдлээс 37 хэргийн эзэн холбо...
2018-03-04
2018 оны 03-р сарын 03-с 04-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 03-р сарын 03-с 04-нд иргэд, байгууллагаас 1725 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 114, зөрчлийн 1278, зам тээврийн ослын 254 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 79 үйлдлээс 43 хэргийн эзэн холбо...
2018-02-28
2018 оны 02-р сарын 27-с 28-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 27-с 28-нд иргэд, байгууллагаас 1700 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 123, зөрчлийн 1279, зам тээврийн ослын 218 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 83 үйлдлээс 31 хэргийн эзэн холбо...
2018-02-27
2018 оны 02-р сарын 26-с 27-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 26-с 27-нд иргэд, байгууллагаас 1598 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 96, зөрчлийн 1247, зам тээврийн ослын 255 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 78 үйлдлээс 28 хэргийн эзэн холбог...
2018-02-22
2018 оны 02-р сарын 21-с 22-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 21-с 22-нд иргэд, байгууллагаас 1029 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 112, зөрчлийн 685, зам тээврийн ослын 232 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 71 үйлдлээс 38 хэргийн эзэн холбог...
2018-02-21
2018 оны 02-р сарын 20-с 21-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 20-с 21-нд иргэд, байгууллагаас 1947 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 166, зөрчлийн 1557, зам тээврийн ослын 224 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 869 үйлдлээс 49 хэргийн эзэн холб...
2018-02-20
2018 оны 02-р сарын 19-с 20-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 19-с 20-нд иргэд, байгууллагаас 2200 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 130, зөрчлийн 1750, зам тээврийн ослын 320 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 66 үйлдлээс 39 хэргийн эзэн холбо...
2018-02-12
2018 оны 02-р сарын 11-с 12-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 11-с 12-нд иргэд, байгууллагаас 1554 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 126, зөрчлийн 1164, зам тээврийн ослын 264 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 64 үйлдлээс 26 хэргийн эзэн холбо...
2018-02-11
2018 оны 02-р сарын 10-с 11-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 10-с 11-нд иргэд, байгууллагаас 1830 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 138, зөрчлийн 1364, зам тээврийн ослын 328 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 88 үйлдлээс 33 хэргийн эзэн холбо...
2018-02-05
2018 оны 02-р сарын 04-с 05-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 04-с 05-нд иргэд, байгууллагаас 1655 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 160, зөрчлийн 1300, зам тээврийн ослын 195 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 99 үйлдлээс 40 хэргийн эзэн холбо...
2018-01-29
2018 оны 01-р сарын 28-с 29-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 01-р сарын 28-с 29-нд иргэд, байгууллагаас 1555 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 141, зөрчлийн 1166, зам тээврийн ослын 248 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 77 үйлдлээс 29 хэргийн эзэн холбо...
2018-01-26
2018 оны 01-р сарын 25-с 26-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 01-р сарын 25-с 26-нд иргэд, байгууллагаас 1526 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 108, зөрчлийн 1146, зам тээврийн ослын 282 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 65 үйлдлээс 31 хэргийн эзэн холбо...
Бусад