Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2018-05-22
2018 оны 05-р сарын 21-с 22-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 05-р сарын 21-с 22-нд иргэд, байгууллагаас 1645 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 79 , зөрчлийн 1175, зам тээврийн ослын 391 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 58 үйлдлээс 36хэргийн эзэн холбог...
2018-05-21
2018 оны 05-р сарын 20-с 21-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 05-р сарын 20-с 21-нд иргэд, байгууллагаас 1333 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 111, зөрчлийн 974, зам тээврийн ослын 370 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 67үйлдлээс 39 хэргийн эзэн холбогд...
2018-05-19
2018 оны 05-р сарын 18-с 19-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 05-р сарын 18-с 19-нд иргэд, байгууллагаас 2004 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 119, зөрчлийн 1554, зам тээврийн ослын 331 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 66 үйлдлээс 28 хэргийн эзэн холб...
2018-05-02
2018 оны 05-р сарын 01-с 02-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 05-р сарын 01-с 02-нд иргэд, байгууллагаас 1882 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 124, зөрчлийн 1439, зам тээврийн ослын 319 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 79 үйлдлээс 35 хэргийн эзэн холбо...
2018-05-01
2018 оны 04-р сарын 30-с 05-р сарын 01-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 04-р сарын 30-с 05-р сарын 01-нд иргэд, байгууллагаас 1624 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 82, зөрчлийн 1220, зам тээврийн ослын 322 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 69 үйлдлээс 30хэргийн ...
2018-04-30
2018 оны 04-р сарын 29-с 30-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 04-р сарын 29-с 30-нд иргэд, байгууллагаас 1462 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 105, зөрчлийн 1120, зам тээврийн ослын 237 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 57 үйлдлээс 31 хэргийн эзэн холбо...
2018-04-29
2018 оны 04-р сарын 28-с 29-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 04-р сарын 28-с 29-нд иргэд, байгууллагаас 1704 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 133, зөрчлийн 1263, зам тээврийн ослын 278 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 84 үйлдлээс 45 хэргийн эзэн холбо...
2018-04-27
2018 оны 04-р сарын 26-с 27-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 04-р сарын 26-с 27-нд иргэд, байгууллагаас 1739 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 69, зөрчлийн 1670, зам тээврийн ослын 3 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 69 үйлдлээс 41 хэргийн эзэн холбогдо...
2018-04-26
2018 оны 04-р сарын 25-с 26-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 04-р сарын 25-с 26-нд иргэд, байгууллагаас 1305 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 81, зөрчлийн 1224, зам тээврийн ослын 4 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 81 үйлдлээс 37 хэргийн эзэн холбогдо...
2018-04-17
2018 оны 04-р сарын 16-с 17-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 04-р сарын 16-с 17-нд иргэд, байгууллагаас 1740 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 122, зөрчлийн 1329, зам тээврийн ослын 289 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 78 үйлдлээс 36 хэргийн эзэн холбо...
2018-04-04
2018 оны 04-р сарын 03-с 04-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 04-р сарын 03-с 04-нд иргэд, байгууллагаас 1462 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 102, зөрчлийн 1099, зам тээврийн ослын 261 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 69 үйлдлээс 31 хэргийн эзэн холбо...
2018-03-26
2018 оны 03-р сарын 25-с 26-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 03-р сарын 25-с 26-нд иргэд, байгууллагаас 1278 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 97, зөрчлийн 969, зам тээврийн ослын 212 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 69 үйлдлээс 29 хэргийн эзэн холбогд...
Бусад