Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2018-11-20
2018 оны 11-р сарын 19-с 20-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 11-р сарын 19-ний өдрийн 03:00 цагаас 11-р сарын 20-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1134 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 97 зөрчлийн 712/ согтуугийн 379/ зам тээврийн ослын 325 мэдээлэл шалгахад...
2018-08-20
2018 оны 08-р сарын 19-с 20-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 08-р сарын 19-ний өдрийн 03:00 цагаас 08 -р сарын 20-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1548 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 96 зөрчлийн 1210 / согтуугийн 259/ зам тээврийн ослын 242 мэдээлэл шалга...
2018-08-16
2018 оны 08-р сарын 15-с 16-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 08-р сарын 15-ний өдрийн 03:00 цагаас 08 -р сарын 16-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1745 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 94 зөрчлийн 1993 / согтуугийн 325/ зам тээврийн ослын 312 мэдээлэл шалга...
2018-08-01
2018 оны 07-р сарын 30-с 31-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 07-р сарын 31-ний өдрийн 03:00 цагаас 08 -р сарын 01-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1286 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 81 зөрчлийн 943 / согтуугийн 384 / зам тээврийн ослын 262 мэдээлэл шалга...
2018-07-31
2018 оны 07-р сарын 30-с 31-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 07-р сарын 30-ний өдрийн 03:00 цагаас 07-р сарын 31-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1607мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 104 зөрчлийн 1276/ согтуугийн 220/ зам тээврийн ослын 227 мэдээлэл шалгаха...
2018-07-09
2018 оны 07-р сарын 08-с 09-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 08-с 09-нд иргэд, байгууллагаас 1637 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 71, зөрчлийн 1289, зам тээврийн ослын 277 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 40 үйлдлээс 23 хэргийн эзэн холбог...
2018-07-08
2018 оны 07-р сарын 07-с 08-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 07-с 08-нд иргэд, байгууллагаас 1343 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 82, зөрчлийн 918, зам тээврийн ослын 343 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 51 үйлдлээс 27 хэргийн эзэн холбогд...
2018-07-07
2018 оны 07-р сарын 06-с 07-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 06-с 07-нд иргэд, байгууллагаас 1956 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 108, зөрчлийн 1503, зам тээврийн ослын 345 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 56 үйлдлээс 27 хэргийн эзэн холбо...
2018-07-05
2018 оны 07-р сарын 04-с 05-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 04-с 05-нд иргэд, байгууллагаас 1765 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 87, зөрчлийн 1388 , зам тээврийн ослын 290 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 46 үйлдлээс 19 хэргийн эзэн холбо...
2018-07-04
2018 оны 07-р сарын 03-с 04-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 03-с 04-нд иргэд, байгууллагаас 1489 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 79, зөрчлийн 1145, зам тээврийн ослын 265 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 45 үйлдлээс 24 хэргийн эзэн холбог...
2018-07-03
2018 оны 07-р сарын 02-с 03-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 02-с 03-нд иргэд, байгууллагаас 1657 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 83, зөрчлийн 1259, зам тээврийн ослын 314 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 56 үйлдлээс 29 хэргийн эзэн холбог...
2018-07-02
2018 оны 07-р сарын 01-с 02-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 01-с 02-нд иргэд, байгууллагаас 1313 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 83, зөрчлийн 1026, зам тээврийн ослын 204 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 37 үйлдлээс 15 хэргийн эзэн холбог...
Бусад