Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2020-01-31
2020 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР САРЫН ГЭМТ ХЭРЭГ, ЗӨРЧЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
Нийслэл хотын хэмжээнд энэ оны 01 дүгээр сард 2328 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн энэ нь өмнөх оны мөн үеэс -10,9 хувиар буурчээ. Тухайлбал:Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг -14.7%, Хулгайлах -5,6%, Халаасны хулгай -35,3%, Дээрэмдэх -18,...
2019-06-27
2019 оны 08-р сарын 26-с 27-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 08-р сарын 26-ний өдрийн 03:00 цагаас 08-р сарын 27-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1525 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 45, зөрчлийн 725 мэдээлэл шалгахад гэмт хэргийн шинжтэй 76-н үйлдэл бүртг...
2019-01-02
2018 оны 01-р сарын 01-с 02-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 01-р сарын 01-ний өдрийн 03:00 цагаас 01-р сарын 02-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1134 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 97 зөрчлийн 712/ согтуугийн 379/ зам тээврийн ослын 325 мэдээлэл шалгахад...
2018-11-20
2018 оны 11-р сарын 19-с 20-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 11-р сарын 19-ний өдрийн 03:00 цагаас 11-р сарын 20-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1134 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 97 зөрчлийн 712/ согтуугийн 379/ зам тээврийн ослын 325 мэдээлэл шалгахад...
2018-08-20
2018 оны 08-р сарын 19-с 20-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 08-р сарын 19-ний өдрийн 03:00 цагаас 08 -р сарын 20-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1548 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 96 зөрчлийн 1210 / согтуугийн 259/ зам тээврийн ослын 242 мэдээлэл шалга...
2018-08-16
2018 оны 08-р сарын 15-с 16-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 08-р сарын 15-ний өдрийн 03:00 цагаас 08 -р сарын 16-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1745 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 94 зөрчлийн 1993 / согтуугийн 325/ зам тээврийн ослын 312 мэдээлэл шалга...
2018-08-01
2018 оны 07-р сарын 30-с 31-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 07-р сарын 31-ний өдрийн 03:00 цагаас 08 -р сарын 01-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1286 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 81 зөрчлийн 943 / согтуугийн 384 / зам тээврийн ослын 262 мэдээлэл шалга...
2018-07-31
2018 оны 07-р сарын 30-с 31-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 07-р сарын 30-ний өдрийн 03:00 цагаас 07-р сарын 31-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1607мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 104 зөрчлийн 1276/ согтуугийн 220/ зам тээврийн ослын 227 мэдээлэл шалгаха...
2018-07-09
2018 оны 07-р сарын 08-с 09-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 08-с 09-нд иргэд, байгууллагаас 1637 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 71, зөрчлийн 1289, зам тээврийн ослын 277 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 40 үйлдлээс 23 хэргийн эзэн холбог...
2018-07-08
2018 оны 07-р сарын 07-с 08-нд
Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 07-р сарын 07-с 08-нд иргэд, байгууллагаас 1343 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 82, зөрчлийн 918, зам тээврийн ослын 343 мэдээллийг шалгасан байна. Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 51 үйлдлээс 27 хэргийн эзэн холбогд...
Бусад