Мэдээлэл   

12 АЛБА ХААГЧ ОФИЦЕР БҮРЭЛДЭХҮҮНД ОРЛОО

Тус газрын харьяа газар, хэлтэс, тасаг, төвөөс Цагдаагийн үндсэн сургуулийг 2003-2017 онд төгсөж эрхэлсэн ажилдаа хамт олноо манлайлан, олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа 12 алба хаагчийг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдрийн Б/77 дугаар тушаалаар  офицерын бүрэлдэхүүнд оруулж, цагдаагийн дэслэгч цолоор шагналаа.


САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах