Мэдээлэл   

АЛБА ХААГЧДЫГ ҮР БҮТЭЭЛТЭЙ АЖИЛЛАХ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЛЭЭ

Цагдаагийн албаны үйл ажиллагааг шуурхай, үр дүнтэй зохион байгуулах, алба хаагчийг үр бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, албаны бэлэн байдлыг хангах зорилгоор алба хаагчдыг  оршин суугаа хаягийн хамгийн ойр цагдаагийн хэлтэст шилжүүлэн томилох ажлыг эхлүүлснээр эхний ээлжинд 5 офицер, 6 ахлагчийг шилжүүлэн томилох асуудлыг тус газрын даргын 2018 оны 02 дугаар зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн шийдвэрлэлээ.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах