Мэдээлэл   

СУРГАН, ЗААВАРЧЛАХ АЖИЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн цагдаагийн газрын төв байрны газар хэлтсийн дарга нар 2018 оны 10 дугаар сарын 05, 06-ны өдрүүдэд дүүрэг дэх цагдаагийн 14 хэлтсүүдэд хонож ажиллаа.

Энэхүү ажлын хүрээнд жижүүрийн шуурхай алба, хөдөлгөөнт эргүүлийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, иргэд, аж ахуй нэгж байгууллагаас ирүүлсэн гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй дуудлага мэдээллийг хүлээн авах, шалгаж шийдвэрлэх ажиллагааны үед газар дээр нь мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, хуулийн хүрээнд ажиллах талаар сурган зааварчиллаа.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах