Мэдээлэл   

"МАНСУУРУУЛАХ ЭМ, СЭТГЭЦЭД НӨЛӨӨТ БОДИС ХЭРЭГЛЭСЭН СЭЖИГТЭЙ ХҮНИЙГ ТАНИХ, ИЛРҮҮЛЭХ ТАЛААР” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

      Монгол Улсад Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төв, тус цагдаагийн газар, хамтран дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдийн Нийтийн хэв журам хамгаалах тасгийн эргүүлийн офицер, цагдаа жолооч нарын нийт 555 алба хаагчдын дунд “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис хэрэглэсэн сэжигтэй хүнийг таних, илрүүлэх талаар” сэдэвт сургалтыг 2019 оны 02 дугаар сарын 28-наас 03 дугаар сарын 01-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах