Мэдээлэл   

Хичээл эхэллээ нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байна

Их, дээд болон коллеж, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 2021-2022 оны хичээлийн жил эхлэсэнтэй  холбогдуулан оюутан, сурагч, хүүхэд багачуудыг гэмт хэрэг, зөрчил, зам тээврийн осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, эцэг, эх асран хамгаалагчийн үүрэг хариуцлагыг дээшлүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлж,гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд татан оролцуулах, хяналтыг эрчимжүүлэх чиглэлтэй "Хичээл Эхэллээ" нэгдсэн арга хэмжээг улсын хэмжээнд зохион байгуулан ажиллаж байна.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах