Иргэдэд   

Иргэн ТА цагдаагийн байгууллагад гомдол, мэдээлэл гаргаснаар:

Иргэн ТА цагдаагийн байгууллагад гомдол, мэдээлэл гаргаснаар:

1. Өөрийн гаргасан гомдол, мэдээллийнхээ бүртгэлийн дугаар, хүлээн авсан хэлтэс, утасны дугаарын мэдээллийг мессэж хэлбэрээр хүлээн авч мэдэх
2. Гаргасан гомдол, мэдээллээ аль байгууллагын ямар албан тушаалтан хүлээн авсан, хэрхэн шийдвэрлэсэн талаарх мэдээллийг цахим хуудас /www.service.police.gov.mn/-аас мэдэх БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах