Иргэний зөвлөлийн дүрэм   

НИТХ-ЫН ДЭРГЭДЭХ ИРГЭНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮНИЙ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫГ ЗАРЛАЖ БАЙНА

НИТХ-ын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн гишүүний сонгон шалгаруулалтыг 2015.09.14 өдрийн 12:00 цагаас эхлэн 7 хоногийн хугацаатай цахимаар санал асуулга авч эхэлнэ. Иргэд та бүхэн НИТХ-ын албан ёсны цахим хаяг Citycouncil.mn сайтруу орж саналаа өгнө үү.

Цагдаагийн албаны тухай хууль хэрэгжиж эхэлсэнтэй холбогдуулан Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын дэргэдэх Иргэний зөвлөлийн гишүүний сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Нэг. Тавигдах шаардлага

Иргэний зөвлөлийн гишүүнд Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан иргэн нэр дэвшинэ.

Хоёр. Бүрдүүлэх материал

Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүрээр зүйлийн 21.4 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан иргэн дараах материалыг бүрдүүлж НИТХ-ын ажлын албанд 2015-09-10-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.  (Холбоо барих утас: 91917934) Үүнд:

2.1 Товч намтар /Төрийн албан хаагчийн анкет/
2.2 Цагдаагийн албаны тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.4 дэх хэсэгт заасны дагуу хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсэн мэдүүлэх хуудас

Гурав. Бусад

Иргэний зөвлөлд нэр дэвшсэн иргэдийн жагсаалт, товч намтарыг цахим хуудас, мэдээллийн самбар болон бусад хэлбэрээр иргэдэд ил тод тавьж санал авах замаар шалгаруулна.

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах