Цахим тоглоом   

ЦАХИМ ТОГЛООМЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА ДАРААХ МАТЕРИАЛЫГ БҮРДҮҮЛНЭ

Үүнд:

- Цахим тоглоомын газрын хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн төлөв байдалд хийсэн Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлтийн хуулбар

- Харьяа дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсийн улсын байцаагчийн галын аюулгүй байдлын дүгнэлтийн хуулбар

- Тоглоомын газрын байршлын зураг

- Үйл ажиллагаа явуулах байр нь гадна талдаа хаяг, цагийн хуваарийг байршуулсан зураг

- Дотор талдаа цагийн хуваарь, дотоод журам, үйлчилгээний үнийн тариф, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх анхааруулга бүхий самбар /тамхи татах, согтууруулах ундааны зүйл, мансууруулах бодис хэрэглэхийг хатуу хориглосон тэмдэг, тэмдэглэгээ зэргийг/-ыг үйлчлүүлэгчдэд харагдахуйц газар ил байрлуулсан зураг

- Үйл ажиллагаа явуулах байр нь түрээсийн байр бол түрээсийн гэрээний хуулбар

- Интернетийн гэрээний хуулбар /холбогдох хууль тогтоомжоор хориглосон цахим хуудсыг нээдэггүй тохиргооны программ хангамжийг компьютеруудад зайлшгүй суулгасан байх/

- Ажлын байрны дотоод болон гадна орчинд камерын хяналтын систем суулгасан, 21 хоногоос дээш хоногийн бичлэгийг хадгалдаг байх.

- Ажиллуулах хүний иргэний үнэмлэхний хуулбар /ажлуулах хүн нь мэдээллийн технологийн анхан шатны мэдэгдэхүүнтэй сургалтад хамрагдсан 20-иос дээш насны хүн байна/

- Сүлжээний IP  хаяг, хориотой цахим хуудсанд нэвтрэхийг хориглосон талаарх мэдээлэл

Дээрх материалыг бүрдүүлж харьяа дүүргийн цагдаагийн хэлтсийн хороо хариуцсан хэсгийн байцаагчид шалгуулж, “Цагдаагийн байгууллагын санал”-ыг бөглүүлсний дараа Улаанбаатар хотын Цагдаагийн газрын Нийтийн хэв журам хамгаалах нэгжид албан хүсэлтээ ирүүлнэ.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах