Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2018 оны 02-р сарын 11-с 12-нд

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2018 оны 02-р сарын 11-с 12-нд иргэд, байгууллагаас 1554 удаа холбогдсоноос гэмт хэргийн 126, зөрчлийн 1164, зам тээврийн ослын 264 мэдээллийг шалгасан байна.

Энэ өдөр гэмт хэргийн шинжтэй 64 үйлдлээс 26 хэргийн эзэн холбогдогчийг илрүүлжээ.

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах