Мэдээлэл   

НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС “УЛААНБААТАР ТАКСИ ТРАНСПОРТ СЕРВИС” ХХК-ТАЙ ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР “САНАМЖ БИЧИГ” БАЙГУУЛЛАА

 

Нийслэлийн цагдаагийн газраас гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд аж ахуй нэгж байгууллага, иргэдийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх “Монгол Улсын Үндсэн хууль, Цагдаагийн албаны Тухай хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс сэргийлэх тухай хууль, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийг удирдлага болгон гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, чиглэлээр харилцан мэдээлэл солилцох, дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах зорилгоор Улаанбаатар такси транспорт сервис” ХХК-тай “Санамж бичиг” байгууллаа.

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах