Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2018 оны 01-р сарын 01-с 02-нд

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 11-р сарын 19-ний өдрийн 03:00 цагаас 11-р сарын 20-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1411 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 64 зөрчлийн 1131 / согтуугийн 374/ зам тээврийн ослын 216 мэдээлэл шалгахад гэмт хэргийн шинжтэй 34-н үйлдэл бүртгэгдсэнийг холбогдох нэгжүүд шалгаж байна.

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах