Мэдээлэл   

АРХИВЫН СУРГАЛТ БОЛЛОО

Цагдаагийн ерөнхий газрын Төв архивын газраас Монгол улсын Архивын Ерөнхий газартай хамтран Улаанбаатар хүрээний цагдаа, дотоодын цэргийн анги байгууллагын архив, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан алба хаагчдын дунд 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах