Эрүү хэв журмын нөхцөл байдал   

2019 оны 08-р сарын 26-с 27-нд

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 08-р сарын 26-ний өдрийн 03:00 цагаас 08-р сарын 27-ний өдрийн 03 :00 цагийн хооронд иргэд, байгууллагаас Нийт 1525 мэдээлэл шалгагдаж , гэмт хэргийн 45, зөрчлийн 725 мэдээлэл шалгахад гэмт хэргийн шинжтэй 76-н үйлдэл бүртгэгдсэнийг холбогдох нэгжүүд шалгаж 49 илрүүлэн шалгаж байна.

 

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах