Мэдээлэл   

ХОХИРСОН ИРГЭН НЭГ БҮРТ ХҮРЧ АЖИЛЛАНА

     Гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага мэдээлэл нэг бүрийн шийдвэрлэлтийг сайжруулах чиглэлээр дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсүүдэд хэрэгжүүлж буй ажлуудыг хэлэлцэх, сайн туршлагыг нэвтрүүлэх зорилгоор өнөөдөр дүүргүүдийн шуурхай удирдлагын тасгийн дарга, мэдээлэл судалгааны ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтэн нарын дунд уулзалт, хэлэлцүүлэг Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс дээр зохион байгууллагдлаа.
     Оролцогчид харилцан туршлага солилцон үнэтэй санал, шүүмжлэл өрнүүлэхийн зэрэгцээ ололттой ажлыг хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зохион байгуулж, хэрэгжүүлэхээр явсан юм.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах