Мэдээлэл   

НИЙСЛЭЛ ХОТОД 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛД ГЭМТ ХЭРГИЙН ГАРАЛТ БУУРЧЭЭ

     Нийслэл хотын хэмжээнд 2019 оны эхний 6 сард гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй нийт 222212 дуудлага, мэдээлэл цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 27682 буюу 11.1 хувиар буурлаа. Үүний 32146 буюу 30.4 хувийг хүүхэд, гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага, мэдээлэл эзэлж байна.

    Энэ оны эхний 6 сард Зөрчлийн болон гэр бүл хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль тогтоомж зөрчсөн зөрчил нэг бүрийг шалган шийдвэрлэх ажлыг эрчимжүүлж ажилласны үр дүнд өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад:

  • Торгуулийн шийтгэл ногдуулсан хүн 75424 байгаа нь 22465 хүнээр буюу 42,4 хувиар, торгуулийн дүн 3 тэрбум 238 сая төгрөг болж 1 тэрбум 104 сая төгрөгөөр,
  • Эрүүлжүүлсэн хүн 36250 байгаа нь 9923 хүнээр буюу 37,6 хувиар,
  • Архины албадан эмчилгээнд 363 хүнийг хамруулсан нь 191 хүнээр буюу 2,1 дахин,
  • Баривчлах шийтгэлийг 2811 хүнд ногдуулсан нь 1514 хүнээр буюу 2 дахин,

    Нийт зөрчил гаргасан 114848 хүнд Зөрчлийн тухай хуулиар хариуцлага тооцсон нь 34093 хүнээр буюу 42,2 хувиар тус тус өссөн байна.

    Үүний зэрэгцээ гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 18000 иргэнд ухуулга, нөлөөллийн ажлыг тасралтгүй зохион байгуулсанаар 780 хүн сайн дураараа архинаас татгалзах эмчилгээнд хамрагдсан байна.

    Ингэснээр дээрх тооны иргэдийг дахин гэмт хэрэг, зөрчилд өртөж хохирохоос урьдчилан сэргийлж, олон мянган айл өрхийг айдас хүйдэсгүй, амгалан тайван, ая тухтай амьдрах нөхцлийг бүрдүүлж чадсан ажил боллоо.

    Үүний үр дүнд нийслэлд нийт гэмт хэрэг 2880 буюу 19.8 хувь, тэр дундаа хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 14.5 хувь, хулгайлах гэмт хэрэг 2214 буюу 37.7 хувиар тус тус буурч, гэмт хэргийн илрүүлэлт 8.2 хувиар, зөрчлийн илрүүлэлт 2 дахин өссөн байна.

    Мөн улсын хэмжээнд 2018 оны эхний хагас жилд бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 72.7 хувь нь нийслэлд үйлдэгдэж байсан бол 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар энэ үзүүлэлт 66.2 хувь болж буурчээ.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах