Мэдээлэл   

“UB ERP” ДОТООД УДИРДЛАГА ХЯНАЛТЫН СИСТЕМИЙН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

      Нийслэлийн цагдаагийн газрын харьяа газар, хэлтэс, төв, дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтсийн 50 алба хаагч “UB ERP” дотоод удирдлага хяналтын системийн сургалтад хамрагдлаа.

      Тус сургалтад нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газрын мэргэжилтэн Л.Хажидмаа системийн үйл ажиллагааг танилцуулж, мэдээлэл өгч хамтран ажиллав.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах