Мэдээлэл   

ХАЛААСНЫ ХУЛГАЙН ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ХЭЛТЭСИЙН АЛБА ХААГЧ НАРТАА АЖЛЫН АМЖИЛТ ХҮСЬЕ

      Тус цагдаагийн газрын Мөрдөн шалгах газраас Нийслэлийн нийтийн тээврийн үйлчилгээний газар, "Улаанбаатар смарт" ХХК-тай хамтран нийслэл хотын хэмжээнд нийтийн тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудын 1226 автобусыг бүрэн камержуулж, "Аюулгүй бүс", "Халаас" арга хэмжээг зохион байгуулж иргэд болон гар утас худалдааны төвийн түрээслэгч нарт ажлын байран дээр нь уулзалтыг зохион байгуулж, хууль сурталчлан ажилласан. Халаасны хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэлтсийн алба хаагчид 7 хоногийн 6 өдөр өглөө 07:00 цагаас 21:00 цаг хүртэл уртасгасан цагаар ажилласнаар 2019 оны эхний хагас жилийн байдлаар халаасны хулгайн гэмт хэргийн гаралт 63.8 хувиар буурсан эерэг үзүүлэлттэй байна.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах