Мэдээлэл   

УЛСЫН ҮЗЛЭГИЙН ДҮН ГАРЛАА

    Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар нь Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн Улсын үзлэгийн бэлтгэлийг сайтар хангаж нийлбэр дүн 95 хувьтай “А” үнэлэгдсэн тул Төлөвлөлт зохион байгуулалт, хяналт шинжилгээ үнэлгээний хэлтсийн хамт олонд Нийслэлийн цагдаагийн газрын дарга, удирдлагуудаас талархал илэрхийлж цаашдынх нь ажилд улам их амжилт хүслээ.

НИЙСЛЭЛИЙН ЦАГДААГИЙН УДИРДАХ ГАЗАР

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах