Мэдээлэл   

ХАМТАРСАН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Сонгинохайрхан дүүргийн цагдаагийн газар, Дүүргийн прокурорын газар, Дүүргийн эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүх хамтран мөрдөн шалгах болон зөрчлийн хэрэг бүртгэх, ял эдлүүлэх явцад гарч буй хүндрэл бэрхшээл, тулгамдаж буй асуудал, тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлох хамтарсан зөвлөгөөнийг зохион байгуулж энэ үеэр ажил мэргэжлээрээ бусдыгаа хошуучлан ажилласан прокурор, мөрдөгч нарыг шагнаж урамшуулав.

Зөвлөгөөний үеэр Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Ш.Цогбаатар зөрчлийн болон гэр бүлийн хүчирхийллийн өргөдөл, гомдол, мэдээллийг шалгаж шийдвэрлэсэн байдал, алба хаагчдын санал, хүсэлтийг сонсон, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах түүнчлэн сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх талаар үүрэг, ажлын чиглэл өглөө.

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах