Мэдээлэл   

Ковид-19 цар тахалаас сэргийлье

      Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын төв байр, Мөрдөн шалгах газрын байрны алба хаагчид,  энгийн ажилтан  нийт 182 алба хаагчаас  захиалгын дагуу Нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын  явуулын баг ирж PCR шинжилгээ авлаа.

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах