Архивийн лавлагаа   

АРХИВААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

АРХИВААС ИРГЭДЭД ҮЗҮҮЛЭХ  ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын архиваас иргэдэд чиглэсэн дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

  1. Архивын баримтаас 2018 оноос хойш ажилласан жилийн архивын лавлагаа, хуулбар олгох. /ахлагч бүрэлдэхүүн/
  2. Архивын баримтаас цалингийн тодорхойлолт гаргах. /1998 оноос хойш/

Баримтын төрөл

Олгох хугацаа

1

Ажилласан жилийн архивын лавлагаа

Ажлын 5 хоног

2

Цалингийн тодорхойлолт

Ажлын 5 хоног

 

Архивын үйлчилгээний цагийн хуваарь:

Өргөдөл хүлээж авах өдөр

Цаг

Дотоод ажил

Даваа

Мягмар

Лхагва

Баасан

08:30-12:30

13:30-17:30

Пүрэв

 

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах