Шилэн уулзалтын өрөө   

ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗАХИДАЛ ХАРИЛЦААНЫ АСУУДАЛ ХАРИУЦСАН АЛБА ХААГЧ

ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ЗАХИДАЛ ХАРИЛЦААНЫ АСУУДАЛ

ХАРИУЦСАН АЛБА ХААГЧ

 

 

Албан тушаал

Алба хаагчийн нэр

Утас

1

 

 Үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал

хариуцсан алба хаагч

 

Нармандах Цогтмандах

99935055

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах