Санхүүгийн ил тод байдал   

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

  1. [Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар]нь [системийн шинжилгээ хийх ажил]-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

  1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь [Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаанд ашигладаг хууль тогтоомж, дүрэм журмуудад нэг бүрчлэн системийн шинжилгээг хийж, давхцал, алба хаагчдын ажлын ачаалал зэрэг доголдлууд байгаа эсэхийг оношилж тогтоон, зөвлөмж боловсруулан гаргах.] болно.

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг [2022.12.14]-ний [09:00] хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар [Чингэлтэй дүүрэг 4 дүгээр хороо 6 дугаар хороолол самбуугийн гудамж Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар]–ний дотор ирүүлнэ үү.

 

 

[70191210]

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах