Санхүүгийн ил тод байдал   

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

 

  1. [Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар]нь [Алба хаагч, иргэд олон нийт дунд судалгаа хийх ажил]-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

 

  1. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь [Байгууллагын чиг үүрэг, гэмт хэрэг, зөрчлийн дуудлага, иргэдээс ирүүлсэн гомдол, мэдээлэл, түүний шийдвэрлэлт, байгууллагын үйл ажиллагааны талаар цагдаагийн алба хаагчидтай ярилцлага хийх, иргэдээс санал асуулга авах замаар системчилсэн өгөдөл цуглуулж, цуглуулсан өгөдлийг шинжлэх замаар нэгтгэн дүгнэж, дүгнэтийг системийн шинжилгээ, оношлогооны дүнтэй харьцуулж, нэгдсэн дүгнэлт гаргах.] болно.

 

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

 

  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг [2022.12.14]-ний [09:00] хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар [Чингэлтэй дүүрэг 4 дүгээр хороо 6 дугаар хороолол самбуугийн гудамж Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар]–ний дотор ирүүлнэ үү.

 

 

[70191210]

 

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах