Иргэдэд   

Гомдол мэдээллийг хүлээн авна

Цагдаагийн байгууллага, алба хаагчдаас Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн албаны зарчим, ёс зүйн хэм хэмжээг сахин биелүүлэх ажлын хүрээнд "Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журам", "Цагдаагийн байгууллагын ажил, үйлчилгээний стандарт"-ыг баталж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

- Дээрх журам, стандартыг хэрэгжүүлэн ажилласнаар цагдаагийн байгууллагын ажил, үйлчилгээг иргэн танд ил тод, шуурхай, соёлтой хүргэж цагдаа, иргэдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.

- Таны хүссэн үйлчилгээ, санал, хүсэлт, гомдлыг Цагдаагийн газар, хэлтсийн жижүүр өдөр бүр 24 цагаар, удирдах ажилтнууд хуваарийн дагуу хүлээн авч шийдвэрлэж байна.

- Иргэд /үйлчлүүлэгч/-ээс алба хаагчдын үйл ажиллагаа, харьцааны соёл, ёс зүйтэй холбоотой гомдол, мэдээллийг 126, 93022510, 70121515 тоот утсаар /энгийн утасны тарифаар/ аль ч аймаг, орон нутгаас хүлээн авна.

                                                                                       

САНАЛ АСУУЛГА   
ИРГЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ШИЙДВЭРЛЭХ ҮЕДЭЭ ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГА, БОЛОН ЦАГДААГИЙН АЛБА ХААГЧИД ХЭР АЖИЛЛАДАГ ВЭ?
Санал өгсөн нийт хүн (157)
  • Маш сайн
  • Боломжийн сайн
  • Дунд зэрэг
  • Тааруухан

Бусад санал асуулга харах